Công ty Cổ phần Đông Á - trụ sở chính số 18 Nguyễn Xiển, phường Vĩnh Hải, Nha Trang - là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh Việt, chuyên sản xuất kinh doanh các loại bao bì carton, hộp giấy, in tem nhãn, ấn phẩm các loại...

         Nhằm phát triển sản xuất, Công ty đầu tư thêm một nhà máy sản xuất bao bì với công suất 35.000 tấn/sản phẩm/năm, tại Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương đã đi vào hoạt động.
         Nay Công ty có nhu cầu tuyển các vị trí sau:

TT