Ôi những chiến sĩ Đông Á hôm nay
Các bạn cũng như các anh hùng thời chiến
Bao nhiêu mồ hôi rơi ngày đêm vất vả
Để cho hai xưởng luôn được “Bình yên”.

“Bình yên” ở đây là hàng đi đúng chuẩn
Đã đi rồi là không khứ hồi đâu
Khách hàng hài lòng là cả một bể dâu
Dù khó khăn Đông Á vẫn quyết tâm làm được.

Qua bao năm tháng miệt mài hăng say
Đông Á hôm nay đã mở rộng “bờ cõi”
Bằng chứng là xưởng hai đã đi vào hoạt động
Tất cả nhờ vào mọi người đều chung tay.

Thêm một xưởng là thêm bao cơ hội
Nhưng kéo theo cũng bao nỗi lo âu
Vận chuyển máy móc đâu phải chuyện dễ
Điều hành hàng hóa ôi sao thật nhức đầu.

Hàng nào cũng gấp hàng nào cũng cần
Phải làm sao để hài lòng cả thảy
Máy móc hiện đại nhưng mới mẻ hết sảy
Lăn xả vào làm cũng chẳng bớt rối ren.

Dẫu bao nỗi lo ấy trên đầu triền miên
Cũng không làm giảm đi tình yêu công việc
Bao quyết tâm nỗ lực không sợ thiệt
Ngày đêm dốc sức đồng lòng tiến lên.

Một ngày mới như đang chào Đông Á
Trái tim tôi đã thuộc về nơi đây
Tuổi trẻ hôm nay tôi gởi về Đông Á
Đông á bừng cháy trong tôi ngọn lửa hồng.
Nguyễn Anh Đức - Phòng ĐHSX