THÔNG BÁO

 Về việc thay đổi số điện thoại

Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị, khách hàng và đối tác

Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng cảm ơn Quý khách hàng, Quý đối tác đã đồng hành, hợp tác cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Theo kế hoạch chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định, kể từ ngày 17/06/2017 mã vùng điện thoại tỉnh Khánh Hòa là (058) sẽ thay đổi thành (0258).

STT Bộ phận Số máy mới
Từ ngày 06/06/2017
Ghi chú
1  Bảo vệ (058) 7301979 Mã vùng tỉnh Khánh Hòa (058) sẽ thay đổi thành (0258) từ ngày 17/06/2017
2  Phòng HCQT (058) 7302979
3  Phòng Kế toán (058) 7303979
4  Phòng Marketing (058) 7304979
5  Phòng Vật tư (058) 7305979
6  Phòng Kinh doanh (058) 7306979
7  Văn thư, Thủ quỹ (058) 7309979

Trong quá trình chuyển đổi, các số điện thoại được sử dụng trước đây vẫn hoạt động bình thường đến hết 30/09/2017.

Nay Công ty Cổ phần Đông Á xin thông báo để Quý khách hàng được biết.

Rất mong được phục vụ Quý khách hàng!          
 
 

GIÁM ĐỐC

LÊ THỊ HƯƠNG DUNG