Mọi người thường đùa và ghẹo tôi, họ gọi tôi là Anh năm (ông 5S) hay còn gọi tôi là ông cảnh sát 113...
Thật sự 5S với tôi không phải là cái gì quá mới mẻ, xa lạ. Nhưng 5S với tôi bây giờ khác hẳn ngày xưa. Ở đây tôi không nói đến góc độ ngày xưa tôi là người quản lý đôn đốc, thực hiện. Hay bây giờ tôi là người quyết định về việc thực thi 5S của mọi người.
Cái mà tôi trăn trở và suy nghĩ nhiều đến việc thực hiện 5S là làm sao khi làm nó phải vừa hợp tình, hợp lý lại không làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như trong công tác chuyên môn của mọi người.
Nói về cái tình thì hai mươi năm làm chung với gần như tất cả anh em thì việc nghiêm khắc và phạt họ cũng làm cho tôi có nhiều điều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng ngộ ra nhiều điều. Nếu tôi không nghiêm khắc và không cứng rắn thì sẽ không bao giờ có sự thay đổi trong tư duy và ý thức của mọi người.
Bản thân tôi cũng như nhiều người đều hiểu được rằng, muốn thay đổi tư duy và lối mòn thì mọi người phải quyết tâm thay đổi bản thân, thay đổi cách nhìn nhận, thay đổi cách đánh giá thì từ đó chúng ta mới làm được những điều tốt đẹp và có ích hơn trong cuộc sống.
Nói về cái lý công việc mà ban lãnh đạo giao, thì nhiệm vụ của tôi cứ đúng chức năng công việc thì tôi thực hiện. Nhưng tôi nghĩ như vậy cũng không được, làm việc không thể rập khuôn và cứng nhắc, trong khi làm đôi lúc cũng phải uyển chuyển, nhẹ nhàng và phải biết làm sao để người nghe cảm thấy thoải mái khi họ nhìn nhận được cái lỗi của mình thì đó mới là thành công.
Muốn vậy tôi nghĩ mình phải có những đề xuất phù hợp với ban lãnh đạo, để khi làm việc, khi đánh giá và xử phạt không mang tính áp đặt hay quá khắc khe so với điều kiện thực tiễn tại công ty. Và khi thực hiện 5S phải có, thưởng có phạt để mọi người cố gắng phấn đấu.
Vài lời gởi đến mọi người, tôi ước mong sao công tác 5S là niềm tự hào trong mỗi chúng ta và cũng là sự hãnh diện của công ty khi người khác nhìn vào.
Huỳnh Tấn Quyền - Phòng HCQT