Bạn biết đó!
Chúng tôi – những con người Đông Á
Sống hết mình và chơi cũng hết mình
Khi làm việc, tâm giữ một chữ minh
Là sáng tỏ trong mọi điều sáng tỏ

Mọi chủ trương chúng tôi đều làm rõ
Từ tâm tình đến tận tư duy
Để mọi người chẳng phải nghĩ suy
Tại sao thế? Sao phải làm như thế?

Đánh giá việc làm dựa vào quy chế
Năm “S” đồng hành hỗ trợ chúng tôi
Xoá bỏ hẳn, cái luộm thuộm lôi thôi
Còn rơi vãi của một thời chậm bước.

Tuổi hai mốt quyết tiến lên phía trước
Với bước chân vững chãi can trường
Nào kinh nghiệm đánh đổi với gió sương
Nào kiến thức đắp bồi không ngơi nghỉ

Máy móc đầu tư: đón đầu – hiện đại
Giải phóng sức người, năng suất nâng cao
Cấp quản lý luôn tự vấn “tại sao?”
Cải thiện không ngừng để mình không tụt hậu

Chúng tôi tin – Và chúng tôi luôn tin như thế
Đường thênh thang dù lắm chông gai
Đông Á chúng tôi bước những bước rất dài
Đang tăng tốc theo cùng thời đại
Không một phút một giây chùn chân ngoảnh lại
Chúng tôi – những con người mạnh mẽ luôn hướng đến ngày mai.

Lê Việt - Kế toán trưởng