Là một công nhân đang làm việc tại tổ chế bản, sau hơn 3 năm làm việc gắn bó tôi đã học được rất nhiều điều ở nơi đây và cả những kiến thức tìm hiểu thêm trên mạng xã hội, tôi nhận ra được vai trò của 5S đối với doanh nghiệp quan trọng như thế nào...
Ngay sau đó tôi đã áp dụng 5S cho công việc của mình là bình bản in, soạn bản và lưu trữ quản lý bản in.
Công sức và giá trị làm ra một bản in là không hề nhỏ, chỉ một bản in 5 màu khó nếu đặt mua ở Sài gòn bị hỏng trong quá trình lưu trữ, bảo quản không tốt thôi thì một tháng lương hiện tại của tôi là không đủ đền bù. Số lượng bản in hiện tại mà Tổ chế bản đang quản lý tính con số hàng nghìn bản, trong điều kiện không gian còn hạn chế. Với lượng bản in như vậy thì vai trò của 5S sẽ giúp Tổ chế bản quản lý và sử dụng chúng một cách tốt nhất.
Vậy 5S là gì?
Tiếng Nhật Tiếng Việt Ý nghĩa
S1- SEIRI SÀNG LỌC Chọn và loại bỏ những thứ không cần thiết
S2- SEITON SẮP XẾP Sắp xếp đồ vật đúng chỗ theo quy tắc, chuẩn mực nhất định
S3- SEISO SẠCH SẼ Làm vệ sinh và giữ nơi làm việc sạch sẽ
S4- SEIKETSU SĂN SÓC Thực hiện thường xuyên 3S trên. Tiêu chuẩn hóa và duy trì
S5- SHITSUKE SẴN SÀNG Thực hiện 4S trên một cách tự giác với chất lượng cao
Và tôi đã áp dụng 5S như sau:
Sàng lọc: Một năm định kỳ hai lần bộ phận Thiết kế đưa danh sách bản in còn sử dụng xuống tổ chế bản. Căn cứ danh sách đó tôi thực hiện sàng lọc, hủy các bản in không còn sử dụng nữa.
Sắp xếp: Sau khi hủy, bản in được sắp xếp lại một cách khoa học theo từng nhóm hàng, khách hàng…để dễ lấy, dễ giám sát nhất.
Sạch sẽ: Mỗi ngày khi bắt đầu làm việc, tôi bỏ ra ít phút để làm vệ sinh sạch sẽ bản in và xung quanh khu vực lưu trữ bản.
Săn sóc: Duy trì 3S ở trên vào mỗi ngày làm việc của mình. Việc này cực kỳ quan trọng. Những bản in đã chạy trong ngày hôm trước bị hư hỏng là sửa ngay (Ví dụ nẹp in bản ngang bị bung thì dán lại ngay ngày hôm đó…).
Sẵn sàng: thực hiện 4S ở trên một cách thường xuyên liên tục vào mỗi ngày làm việc, bản in luôn luôn ở tư thế sẵn sàng để phục vụ kịp thời ba ca sản xuất.
Sau ba tháng duy trì 5S một cách thường xuyên liên tục và kỷ luật thì tình trạng bộ phận in mỗi lần sản xuất phải đi tìm bản in đã không còn nữa, thời gian đi lấy bản in không mất nhiều thời gian, năng suất cũng từ đó cũng được cải thiện rất nhiều. Các bộ phận khác nếu cũng thực hiện tốt 5S thì năng suất chắc chắn sẽ còn tăng đáng kể.
Hình ảnh trước khi áp dụng 5S
Hình ảnh sau khi áp dụng 5S
Chỉ cần mỗi người ý thức và làm tốt 5S tôi tin rằng năng suất chung sẽ tăng lên, Đông Á của chúng ta sẽ đủ điều kiện để cạnh tranh tốt trong thời gian tới.
Tổ chế bản - Trần Minh Lý