Đông Á trong ngày ra quân đầu năm...

Tưng bừng đón tết Bính Thân

Đông Á phấn khởi ra quân rộn ràng

Cam go – gian khó chẳng màng

Kinh doanh hiệu quả, bình an nhà nhà

Mục tiêu doanh số đề ra

Ba trăm lẻ sáu tỷ là khả thi

Khách hàng hợp tác gần xa

Kế hoạch phân bổ hàng ra kịp thời

Nhu cầu đáp ứng mọi nơi

Phòng market mới hân hoan trình làng

Chung tay hợp sức sẵn sàng

Đi đầu chăm sóc khách hàng khó quên.

Đơn hàng tấp nập chẳng ngơi

Điều hành đáp ứng chẳng lời thở than

Xưởng hai, xưởng một rộn ràng

Đầu tư máy móc, ngày càng quy mô

Offset, Process, Flexo

Thiết kế chính xác P.O

yêu cầu Nhận diện thương hiệu thật mau

Tạo nên ấn tượng ban đầu khó phai

Đánh giá qua KPI

Chỉ tiêu 5S, đúng - sai rõ ràng

Nhà kho rộng rãi gọn gàng

Bố trí khoa học, tìm hàng khỏi lo

Vật tư giảm hẳn tồn kho

Thu mua, cung ứng không lo chậm hàng

Chung tay phối hợp nhịp nhàng

Số liệu báo cáo rõ ràng, chuyên sâu

Xoay vòng đồng vốn thật mau

Giảm mạnh nợ xấu, lo âu vơi nhiều

Kế toán, rà soát chi tiêu

Tiết kiệm hiệu quả, thu nhiều hơn chi

Hành chính quản trị công ty

Bổ sung quy chế, nội quy kịp thời

Lương theo vị trí mỗi nơi

Thưởng chia hợp lý, đúng người – đúng công

Công nghệ cải tiến - tiên phong

Bảo trì bảo dưỡng không lo trễ giờ /

Bính Thân hứa hẹn an khang

Đông Á thịnh vượng, vững vàng vươn xa.

Phòng KHNV - Lê Hoàng Vũ